دوره احیا (قسطی)

دوره احیا جلسه توجیهی ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

1,780,000 تومان

روند کار و هدیه ویژه

دوره های آموزشی فست رشد روند کار ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

100,000 تومان

جلسه مقدماتی: تعهدات و راه های کسب در آمد از اینستاگرام و پیش نیاز

دوره های آموزشی فست رشد مقدماتی قسمت اول ویدئو مقدمه و تعهدات خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

100,000 تومان

جلسه اول : پروفایل نویسی

دوره های آموزشی فست رشد جلسه اول قسمت اول ویدئو پروفایل نویسی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

100,000 تومان

جلسه دوم: تولید محتوا برای پست

دوره های آموزشی فست رشد جلسه دوم قسمت اول ویدئو تولید محتوا خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

100,000 تومان

جلسه سوم: فرمول های عناوین درگیر کننده

دوره های آموزشی فست رشد جلسه سوم ویدئو فرمول های عناوین درگیر کننده خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

100,000 تومان

جلسه چهارم: کپشن نویسی

دوره های آموزشی فست رشد جلسه چهارم ویدئو کپشن نویسی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

100,000 تومان

جلسه پنجم: الگوریتم اینستاگرام

دوره های آموزشی فست رشد جلسه پنجم ویدئو الگوریتم اینستاگرام خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

100,000 تومان

جلسه پنچم پلاس: الگوریتم اینستاگرام ( تکمیلی)

دوره های آموزشی فست رشد جلسه پنجم پلاس قسمت اول ویدئو الگوریتم اینستاگرام خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

100,000 تومان

جلسه ششم: هشتگ گذاری

دوره های آموزشی فست رشد جلسه ششم قسمت اول ویدئو هشتک گذاری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

100,000 تومان

جلسه هفتم: فوت کوزه گری برای پست

دوره های آموزشی فست رشد جلسه هفتم ویدئو فوت کوزه گری برای پست خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

100,000 تومان

جلسه هشتم: افزایش لایک،کامنت،سیو و شیر

دوره های آموزشی فست رشد جلسه هشتم قسمت اول ویدئو افزایش لایک، کامنت، سیو و شیر خصوصی این بخش خصوصی…

100,000 تومان

جلسه نهم: تحلیل insight

دوره های آموزشی فست رشد جلسه نهم قسمت اول ویدئو تحلیل insight خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

100,000 تومان

جلسه دهم:پیجت رو مخاطب پسند کن

دوره های آموزشی فست رشد جلسه دهم ویدئو پیجت رو مخاطب پسند کن خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

100,000 تومان

جلسه یازدهم: تولید محتوای استوری و لایو

دوره های آموزشی فست رشد جلسه یازدهم قسمت اول ویدئو تولید محتوای استوری و لایو خصوصی این بخش خصوصی می…

100,000 تومان

جلسه یازدهم پلاس : طراحی رشته استوری جذاب

دوره های آموزشی فست رشد جلسه یازدهم پلاس قسمت اول ویدئو تولید محتوای استوری و لایو خصوصی این بخش خصوصی…

100,000 تومان

جلسه دوازدهم: رازهای ورود به اکسپلور

دوره های آموزشی فست رشد جلسه دوازدهم قسمت اول ویدئو راه های ورود به اکسپلور خصوصی این بخش خصوصی می…

100,000 تومان

جلسه سیزدهم: افزایش فالوئر رایگان

دوره های آموزشی فست رشد جلسه سیزدهم قسمت اول ویدئو آفزایش فالوور رایگان خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

100,000 تومان

جلسه چهاردهم: اصول پاسخگویی در دایرکت

دوره های آموزشی فست رشد جلسه چهاردهم قسمت اول ویدئو اصول پاسخگویی در دایرکت خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

100,000 تومان

جلسه پانزدهم: ساخت کانال مشتریان

دوره های آموزشی فست رشد جلسه پانزدهم ویدئو ساخت کانال مشتریان خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

100,000 تومان

جلسه شانزدهم: تبلیغات اصولی و هدفمند

دوره های آموزشی فست رشد جلسه شانزدهم قسمت اول ویدئو تبلیغات اصولی و هدفمند خصوصی این بخش خصوصی می باشد.…

100,000 تومان

آموزش برنامه کنوا و اینشات

برخی منابع خبر از هک شدن روزانه ۳۰.۰۰۰ وبسایت می‌دهند! حملات اسپم، دریافت اطلاعات کاربران، تغییر و از کارانداختن سایت‌ها دائما درحال رخ دادن است.

800,000 تومان

آموزش وارم آپ

آموزش ساخت وارم آپ وارم آپ ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

100,000 تومان